Kalender   |   Contact   |   Links   |   COVID-19

Testen voor Covid-19

De huisartsenpraktijken worden momenteel overspoeld door mensen die, om allerlei redenen, dienen of wensen getest te worden.

Daardoor komt momenteel de reguliere zorg voor de zieke patiënt in het gedrang.

De pagina over 'De huisartsenwachtpost en COVID-19' kan enige richting geven over de redenen om zich al dan niet in de huisartspraktijk te laten testen.

Moet of wenst u getest te worden, maar bent u niet of nauwelijks ziek, doe dan de zelfevaluatie online. Indien een test nodig is, kan u via deze link een test-afspraak boeken in een testcentrum in uw buurt via www.mijngezondheid.be.

Bent u ziek en heeft u een arts nodig om u te onderzoeken, neem dan contact op met uw huisarts of -bij medische dringendheid- met de huisartsenwachtpost.